Üldtingimused

Käesolevad tingimused kehtivad Evo OÜ ja kõigi isikute vahel EVO Toys e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Samuti reguleerivad Evo OÜ vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Kauba tellimiseks vali toodete seast endale sobiv ja lisa see ostukorvi. Ostukorvi sisu vaatamiseks vali "Minu ostukorv". Seal on võimalus valida koguseid ning vajadusel muuta või kustutada ostukorvi sisu.

Kui oled kõik vajalikud tooted ostukorvi lisanud, saad vormistada ostu.

Ostjal on õigus 14 päeva jooksul toode vigastamata kujul ning originaalpakendis meile tagastada. Kui pakend on avamata ning kaup korrektne, tagastame makstud raha. Tagasi ei maksta tellitud kauba transpordikulu. Tellimuse tühistamiseks palume saata e-kiri adressile info@evotoys.eu, tuues välja tellitud kauba nimetuse, arvenumbri, maksmise kuupäeva ning võimalusel tagastamise põhjuse. Raha kanname tagasi 7 päeva jooksul peale kauba tagastamist samale kontole, kust see on algselt tulnud.

Müüja ei vastuta:

- Ostja poolt rikutud toote eest.
- Toote mittesihipärasest kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
- Toodete kasutusjuhendis märgitud nõuete mittejärgimisest tingitud vigastuste eest.

Kõiki EVO Toys e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Evo OÜ ei avalda kliendi andmeid kolmandatele osapooltele.

Teie ja Evo OÜ vahel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ning lahendamata küsimuses lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.